تا بازگذاری کامل سایت منتظر بمانید.


سرقت فرش PDF چاپ نامه الکترونیک
۲۰ آبان ۱۳۹۴
در پی شکایت خانم شراره رشید مبنی بر سرقت فرش از منزل ایشان، پرونده مطروحه  در یگان انتظامی در حال رسیدگی است؛ لذا در صورت مشاهده مورد مشکوکی، مراتب را به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران یا اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستبافت تهران اطلاع دهید.

 
سرقت فرش PDF چاپ نامه الکترونیک
۰۵ آبان ۱۳۹۴
در پی شکایت خانم زهرا کاظم مبنی بر سرقت فرش از منزل ایشان، پرونده مطروحه در یگان انتظامی در حال رسیدگی است؛ لذا در صورت مشاهده مورد مشکوکی، مراتب را به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران یا اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستبافت تهران اطلاع دهید. 
 
سرقت فرش PDF چاپ نامه الکترونیک
۲۱ مهر ۱۳۹۴
در پی شکایت آقای رامین حاذق اعظم مبنی بر سرقت فرش از منزل وی، پرونده مطروحه در یگان انتظامی در حال رسیدگی است؛ لذا در صورت مشاهده مورد مشکوکی، مراتب را به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران یا اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستبافت تهران اطلاع دهید.
 
 

 
 
تصویر روز