تا بازگذاری کامل سایت منتظر بمانید.


پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی PDF چاپ نامه الکترونیک
۱۵ دی ۱۳۹۷
بسمه تعالی
پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

با سلام
احتراما تصویر مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است
به استحضار اعضای محترم صنف می رساند.

جهت مشاهده روی صفحات زیر کلیک نمایید.

صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4
صفحه 5

 
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان PDF چاپ نامه الکترونیک
۰۵ دی ۱۳۹۷
بسمه تعالی

نامه اتاق اصناف تهران درخصوص برگزاری نمایشگاه اختصاصی
در عشق آباد ترکمنستان، جهت اطلاع اعضای محترم صنف ذیلا با استحضار می رسد:

برای مشاهده تصویر نامه اینجا را کلیک کنید.
 
نامه پلیس آگاهی - فرش مسروقه PDF چاپ نامه الکترونیک
۰۵ دی ۱۳۹۷

بنام خدا

نامه پلیس آگاهی و تصاویر مربوطه درخصوص فرشهای سرقتی 
خانم زارعی ذیلا به استحضار می رسد.
درصورت مشاهده فرشهای مذکور و یا هرگونه اطلاع در این خصوص به دفتر اتحادیه گزارش نمایید.
جهت رویت تصاویر روی بخشهای زیر کلیک کنید:

نامه آگاهی
مشخصات فرشها:
دو تخته فرش چله و گل ابریشم تبریز

عکس شماره 1
عکس شماره 2