تا بازگذاری کامل سایت منتظر بمانید.


نامه سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران PDF چاپ نامه الکترونیک
۱۲ بهمن ۱۳۹۴
دوره های آموزش فرش دستبافت با عناوین کارآفرینی، تجار و صادرکنندگان، تربیت ناظران فنی، آموزش منجر به تولید برگزار میگردد؛ علامندان تا تاریخ 17/11/94 با تلفن 83211114-83211125 تماس حاصل نمایند. (دورنگار جهت درخواست ثبت نام: 83211126 )
 
نامه اتاق اصناف تهران PDF چاپ نامه الکترونیک
۱۲ بهمن ۱۳۹۴
طبق نامه شماره 114966/ک-د مورخ 5/11/94 اتاق اصناف تهران پیرامون حمایت از اصناف تولیدی به منظور ارتقای سطح علمی دانش بنیان از طریق بنیاد علمی نخبگان و تسری امتیازات نخبگان علمی به نخبگان صنفی - که از محورهای اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است - ، افراد واجد شرایط صنفی با اتحادیه تماس حاصل نمایند.
 
بازسازی و نصب کاشی های دوره قاجاریه اتحادیه در زمان هییت مدیره جدید: آقایان سید مجتبی عراقچی،غلامحسین نیشابوری، سید غلامحسین ناهیدی، حسین تندکار، اسماعیل ملامهرعلیزاده، محمد دزفولی، مهدی جواهریان، عباس عبدالمحمدی PDF چاپ نامه الکترونیک
۰۵ بهمن ۱۳۹۴
 
 

 
 
تصویر روز