تا بازگذاری کامل سایت منتظر بمانید.


سرقت فرش PDF چاپ نامه الکترونیک
۰۸ شهریور ۱۳۹۳
در پی شکایت شخصی به هویت آقای علیرضا سلیمانی مبنی بر سرقت فرش از منزل وی یکئ جفت قالیچه 3 متری چله ابریشم و گل ابریشم زمینه مسی روشن طرح علیا تبریز به سرقت رفته لذا خواهشمنداست چنانچه مورد مشکوکی مشاهده گردید با اتحادیه و یا پلیس 110 یا پایگاه یکم پلیس آگاهی تماس حاصل گردد.
 
سرقت فرش PDF چاپ نامه الکترونیک
۰۸ شهریور ۱۳۹۳
درپی شکایت شخصی آقای محمدرضا شیرخانلو مبنی برسرقت فرش ازمنزل وی 7 تخته که 2 تخته آن 9 متری چله ابریشم تبریز نامی 4 تخته آن فرش زرونیم چله ابریشم تبریز نامی و یک تخته آن 6 متری چله ابریشم تبریز مییباشد. خواهشمنداست چنانچه مورد مشکوکی مشاهده گردید با شماره تلفن های اتحادیه یا پایگاه یکم پلیس آگاهی تماس حاصل گردد.
 
شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان PDF چاپ نامه الکترونیک
۰۲ شهریور ۱۳۹۳
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد هفدهمین نمایشگاه تخصصی - صادراتی فرش دستباف را در روزهای 2 تا 7 آذرماه سال 1393 در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار نماید.
 
 

 
 
تصویر روز