تا بازگذاری کامل سایت منتظر بمانید.


سرقت فرش PDF چاپ نامه الکترونیک
۱۶ آذر ۱۳۹۵
در پی شکایت شخصی به نام امیر فرزانه شربیانی پرونده در یگان انتظامی در حال رسیدگی است؛ لذا در صورت مشاهده مورد مشکوکی، مراتب را به پایگاه دوم پلیس آگاهی فاتب به شماره 21869047 یا دفتر اتحادیه به شماره 55607988 اطلاع دهید.

 
فراخوان نیازسنجی طرح های پژوهشی سال 96 PDF چاپ نامه الکترونیک
۱۳ آذر ۱۳۹۵
نمابر مرکز ملی فرش ایران در خصوص فراخوان طرح های پژوهشی سال 96 .
همکاران محترم و صاحب نظران جهت ارایه طرح های مکتوب پیشنهادی خود، با دفتر اتحادیه مدیریت اجرایی آقای عبدالمحمدی هماهنگ نمایند.   55607988 داخلی 1
 
جلسه تحویل و تحول هیات مدیره با حضور نمایندگان اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 18/8/95 PDF چاپ نامه الکترونیک
۱۹ آبان ۱۳۹۵
 
 

 
 
تصویر روز