تا بازگذاری کامل سایت منتظر بمانید.


برگزاری دوره های آموزش فرش دستباف PDF چاپ نامه الکترونیک
۱۱ اسفند ۱۳۹۳
قابل توجه اعضاء دوره های آموزش فرش دستباف با عناوین کارآفرینی ، هیئت های تجاری ، غرفه داران ، تجار ، قالیشویان ، رفوگران و قالیبافان توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت برگزار می گردد.علاقمندان تا تاریخ 93/12/13 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند . جهت اطلاع بیشتر با شماره های 83211127  -  83211142 تماس و درخواست ثبت نام را به شماره دورنگار83211143 ارسال نمایند.
 
صدورمجوز فروش فوق العاده PDF چاپ نامه الکترونیک
۱۰ اسفند ۱۳۹۳
قابل توجه اعضاء محترم به استناد آیین نامه اجرائی ماده 84 قانون نظام صنفی اتحادیه می تواند نسبت به صدور مجوز فروش فوق العاده برای متقاضیان واحدهای صنفی از تاریخ 93/12/05 لغایت 93/12/29 با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه اقدام نماید.
 
مسابقه بزرگ قرآنی اصناف PDF چاپ نامه الکترونیک
۲۶ بهمن ۱۳۹۳
معاونت فرهنگی و اجتماعی اتاق اصناف ایران در نظر دارد مسابقه بزرگ قرآنی اصناف را برای تمام اتحادیه های تهران و اتاق های اصناف استان تهران در رشته های زیر برگزار نماید.
1- تجوید وقرائت
2- حفظ سوره ذاریات
3- مفاهیم (تفسیرسوره ذاریات)
جهت کسب اطلاع بیشتر و ثبت نام به سایت اتاق اصناف ایران مراجعه نمائید.
 
 

 
 
تصویر روز